top of page

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BRUISEND ANTWERPEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BRUISEND ANTWERPEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BRUISEND ANTWERPEN verstrekt. BRUISEND ANTWERPEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM BRUISEND ANTWERPEN GEGEVENS NODIG HEEFT

BRUISEND ANTWERPEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.


HOE LANG BRUISEND ANTWERPEN GEGEVENS BEWAART

BRUISEND ANTWERPEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

BRUISEND ANTWERPEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

​IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BRUISEND ANTWERPEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BRUISEND ANTWERPEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bruisendantwerpen@gmail.com. BRUISEND ANTWERPEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

BRUISEND ANTWERPEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BRUISEND ANTWERPEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BRUISEND ANTWERPEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BRUISEND ANTWERPEN op via bruisendantwerpen@gmail.com


BRUISEND ANTWERPEN is als volgt te bereiken:

E-mailadres: bruisendantwerpen@gmail.com

Privacyverklaring: Tekst
bottom of page